top of page

Miljøfokus i havna

Tilgang til havnen med offentlig transport

Rett utenfor porten til havnen er det mulighet for adkomst via offentlige kollektivtilbud, herunder buss. Busstoppen ved oss heter Ørajordet. Bussen går til/fra togstasjonen. Togene går hvert 30. minutt. BUSSRUTE TIL STASJONEN

Rensing av spylevann

Etablert spyleplass med rensing av spylevann. Renseanlegget består av sandfangskum og filteranlegg. Hindrer spredning av bunnstoff, kjemikalier og oljer. Samles opp regelmessig, deklareres og leveres som farlig avfall.

Mottaksstasjon for Farlig Avfall

Farlig avfall er avfall som kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Hver og en av oss har et ansvar for å samle det opp og levere det inn til godkjent mottak. 

I vår bod for farlig avfall kan følgende leveres:

 

Rester av maling og løsemidler (tomt og tørt kastes i restavfall)

Avfall/støv fra fjerning av bunnstoff

Brukt emballasje, koster, filler og kluter med maling og løsemiddelrester  Spillolje - Motoroljer og smøreoljer

Motorbatterier

Tomme spylevæskekanner

Spraybokser

Sink

Leveres selv på Solgård avfallsmottak:

Brukt elektrisk og elektronisk utstyr

Oljesøl i bunnen av båten

Annet farlig avfall, som alkalibatterier, kvikksølvtermometer og medisinrester

Toaletter og annet avfall av stor størrelse

Bensin og diesel

Avfall fra annet enn båtliv, herunder avfall hjemmefra, jord- og planteavfall, møbler osv.

Kildesortering

Vi har et mål om å ikke forsøple havet med plastavfall og mikroplast. Etter vårpuss finner vi ofte rester av tauverk, avskårne TEC-7-rester, strips, plastkanner, snusposer, sneiper. Viktig å plukke opp det avfallet man ser slik at dette ikke blåser til sjøs.

Vi har oppsamlingsplass og beholdere for restavfall, plast, glass/metall og papp. Store beholdere og hyppig tømming i sesongen. 

Fjerning av bunnstoff 

Nei til fjerning av bunnstoff ved sandblåsing, tørrisblåsing og lignende prosesser. Dette verken utført av private eller profesjonelle. 

Ved fjerning av bunnstoff på egenhånd med skrape er det viktig at du dekker til grunnen før du setter i gang. Pakke sammen og samle etter hver økt så det ikke flyr avgårde. Når du er ferdig, eventuelt ved sjøsetting kan du ta med deg det oppsamlede bunnstoffet til gutta i truckene så det kan helles på fat som senere hentes av Norsk Gjenvinning som farlig avfall.

Samarbeidspartnere

Kambo Marina - Vraking av kasserte båter

Mulighet for henting/levering av båter til vraking. 

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet. I tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog. De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet.

Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes. I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.

Miljødirektoratet gir tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter til lovlig mottak. Den som leverer fritidsbåten vil motta kr 1000,- per fritidsbåt.

Hold Norge Rent - Utleveringssted for ryddeutstyr

Hold Norge Rent ble etablert på grunntanken om at forsøpling er et felles ansvar, og at alle kan bidra. De leverer gratis ryddeutstyr til de som ønsker å holde en ryddeaksjon.

Vi er distributør av ryddeutstyr fra Hold Norge Rent. Hos oss kan du hente poser, brosjyrer og hansker. Du kan lage din egen ryddeaksjon eller bli med på organiserte aksjoner i nærområdet. Son Spa pleier å invitere til ryddeaksjoner i Son. 

Kjekt å ha med utstyr på båttur så man kan rydde litt på hvert sted man besøker.

Kystlotteriet - Utleveringssted for ryddeutstyr

I Miljøstiftelsen Elv og Hav har de et glødende engasjement og en klar visjon: De skal motivere og tilrettelegge for alle som ønsker å bidra til å rydde plast og annet som ikke hører hjemme i elver og hav. De skal være en ledende aktør i arbeidet for en renere kyst og et hav fullt av liv. De er ute og rydder hver dag året rundt, både over og under vannoverflaten. Gjennom prosjektet Rydd Norge er de i gang med å rydde store deler av skjærgården i Østfold, og i undervannsoperasjonene sine henter erfarne dronepiloter opp tapt fiskeredskap fra havbunnen og slipper dyrene fri.

Kystlotteriet ble til for å kunne gi store og små en ekstra motivasjon til å rydde i fjæra. Muligheten til å vinne fine premier samtidig som du gjør en god ting for miljøet. Sjekk ut årets premier!

Hent en pose i kassen som henger ved kontordøren vår. Skann qr-koden og registrer din innsamling. Kast posen i restavfall. 

Miljøhavn - Utplassert håv, rydde sjøen for plast

En renere kyst gir renere hav. Miljøhavn jobber med produkter og prosjekter som gjør havner mer bærekraftig.

Hvert år havner mellom 9 og 14 millioner tonn plast og annet menneskeskapt avfall i havnet. Hele 80% av avfallet kommer fra land og plast som ikke plukkes opp havner til slutt på bunnen og blir til mikroplast.

I Sonskilen Båthavn er det utplassert ved opptaksbrygga en avfallsbeholder med håv levert av Miljøhavn. Vi oppfordrer publikum til å være med rydde opp i plast som flyter i sjøen. Ser du plast i sjøen, bruk håven og plukk det opp, og putt det beholderen.

Blått Flagg

Blått Flagg for fritidsbåteiere er en ordning basert på en egenerklæring som forplikter båteier til miljøriktig adferd til sjøs.

Et lite Blått Flagg på fritidsbåten viser ditt initiativ til å holde fjorden ren ved å ikke kaste søppel på sjøen, bruke miljøvennlige produkter til vedlikehold av båten, vise hensyn til plante- og dyreliv i skjærgården og at du oppfordrer andre båteiere til å ta samme miljøhensyn. Egenerklæringen under viser en fullstendig oversikt over hva et slikt lite Blått Flagg forplikter til!

Egenerklæring for båteiere

Vis at du er en miljøvennlig båteier ved å registrere deg i deres database. Ved registrering kan du kjøpe ett synlig bevis for ditt engasjement i form av ett klistermerke eller ett lite blått flagg til å ha på båten.

Bli bedre kjent med våre samarbeidspartnere!

bottom of page