top of page

Selvbetjent dieselanlegg

Åpent 24 timer. Betaling med kort.

Pumpa ligger på sydsiden av molobrygga vår vest for Garntørka. Anlegget driftes av BLM Transport. Hvis du oppdager feil eller mangler send en epost til post@blmtrans.no

Selvbetjent dieselanlegg i Son
bottom of page