top of page

Tekking av båt

Ønsker du hjelp med å tekke båten for vinteren?

Leier eller kjøper du tekkeutstyr av oss kan vi tekke båten for deg. Du står selv for tilsyn av båten gjennom vinteren.

Ekstratjenester til tekkeoppdrag, faktureres etter medgått tid og våre gjeldende timesatser:

  • Nødvendig demontering av utstyr som f. eks. rekkestøtter, antenner, seil 

  • Nedtaking og bortrydding av tekking etter vinteren


Tekkestativ og presenninger kan også kjøpes hos oss.

bottom of page