Om oss

Sonskilen – en modern havn med lang historie

Sonskilen Båthavn har over 40 års erfaring med å drive en komplett havn og har et fullt servicetilbud med selvbetjent dieselpumpe, motorverksted og plastverksted. Vi stiller med en moderne maskinpark.

Vi har 250 båtplasser som ligger bra plassert i forhold til vær og vind og stiller med strøm, lys og vann på bryggene. På vinterstid har vi plass for opplag av 400 båter på land og 40 båter i sjøen. 

 

Vi som jobber her

Hanne Gundersen

Hanne Gundersen

DAGLIG LEDER

Oppvokst i Son, flyttet hjem igjen, fra Oslo, i 2015.
23 års erfaring fra handel- og servicenæringen. Økonom fra Norges Varehandelshøyskole.

Arve

Arve Brodahl

TRUCKFØRER

Oppvokst i Oslo med sommerferier i Son og Hvitsten. Bor i dag i Son. 3 år marinadrift hos Son Båtsenter. 7 år med drift hos Son Marina, og 23 år hos Seatronic.

Martin

Martin Gundersen

TRUCKFØRER

Oppvokst i Son og flyttet hjem igjen, fra Oslo, i 2005. 10 års truckerfaring i Sonskilen Båthavn. 

Ruben

Ruben Anker 

TRUCKFØRER

Oppvokst og bor på Sætre.  Utdannet kompositt-båtbygger. Truckerfaring, samt erfaring innen plastreparasjoner, installering av motor og teknisk utstyr, klargjøring av nye båter.

 

Vår historie begynte allerede på 50-tallet...

På 1950-tallet startet Gunnar Sørbye planleggingen av båthavn, den gang med flytebrygger både ved utløpet av Såna og i Stavnesbukta.

Først på begynnelsen av 1970-tallet startet mudring og oppfylling av landarealene. Hele området fra brua og til Kolåsskjærene var våtmark / beiteland. På gamle bilder kan vi se at hele området tidvis stod under vann. De første båtplassene ble tilrettelagt langs elvebredden rett ovenfor og nedenfor brua.

Så ble reguleringsplanen vedtatt i 1971 og avtale med Vestby kommune inngått i 1974. Avtalen var at kommunen skulle bygge ut og drive 400 båtplasser i sjøen og Randi og Gunnar skulle bygge og drive 100 båtplasser. Grunneieren skulle drive all landbasert virksomhet. Avtalen ble inngått for 25 år, med adgang til forlengelse i ytterligere 25 år. Avtalen går ut i 2024.

Så startet utbyggingen. Gunnar kjøpte mudderapparat og lektere. Hans gode hjelper Ingolf Lundmo fra Hølen, Arne Martinsen og Åge «Kjettingkassa» fra Kjøvangen, holdt liv i maskiner og utstyr. Slepebåten URÆD transporterte mudder ut og sand fra Storsand i Hurum til oppbygging av landarealene. Store mengder steinmasser kom fra boligutbyggingen på Deør, senere fra Grevlingveien (Sigurd Stenes vei) og til sist fra utbyggingen av E6 og ny jernbane trase. Maskinføreren på land var Enok Rygge med dumpere, senere Finn Åkre fra Moss. 

Fra starten ble båter løftet med traverskrana og med en liten Hyster gaffeltruck. Hysteren ble avløst først i 1976 da Kaldnes 12T ble innkjøpt og vår lille Kalmar 10T året etter.